راهنما و سوالات متداول درباره لینکپ، فناوری‌ها و خدمات آن