کنتور (ساب‌میتر) برق ۴۰ آمپر به همراه ماژول هوشمندسازی